Bộ Chăm Sóc Lan Nâng Cao (Đơn Thân và Đa Thân)

550.000 ₫

Bộ Chăm Sóc Lan Nâng Cao (Đơn Thân và Đa Thân)

Phân Loại
Số lượng
Có hàng

Bộ Chăm Sóc Lan Nâng Cao (Đơn Thân và Đa Thân)

Giai Đoạn Ra Hoa

Giai Đoạn Tăng Trưởng

Giai Đoạn Cây Con ( Pos, Cây Tách Chiết, Cây Suy Trồng Lại )

Được soạn theo giáo trình nghệ nhân Tám Ngọc tại lớp học nâng cao

Để biết thêm về thông tin lớp học vui lòng tham khảo tại: http://orchidtraining.org 

Bộ Phân Bao Gồm:


Phân Vô Cơ 19-31-17 (100g)          1 hũ
Phân Vô Cơ 6-30-30 (100g)            1 hũ
Phân Vô Cơ 20-20-20 (100g)          1 hũ
Phân Vô Cơ 30-10-10 (100g)          1 hũ
Phân Sữa Thái                               1chai
Phân Cá powerfeed (100ml)            1 hũ
Tảo biển Seasol      (100ml)            1 hũ 
B1 3.6                   ( 1 lít )             1  hũ 
Phân bón vi lượng Amino Minor       1 hũ
Amino Bo             ( 100ml)            1 hũ 
Jump Start                                    1 hũ
Phân Bón Fe(Sắt)  (100ml)             1 hũ
Multi K 13-0-46     (200g)              1 gói
Acroots                 (100ml)            1 hũ
humic (1 lit)                                  1hũ
Dekamon                                     1 chai
Magnisal (Mg+S)    (100g)            1  hũ
Canxi Nitrat :         (100g)            1  hũ 

Bộ Nấm Bệnh bao gồm:1 hũ

propman ; 1 gói 
Physan 20SL : 1 chai
Aliette : 1 chai
RidomilGold : 1 gói
Dithane : 1 gói
Kamsu : 1 chai
Movento : 1 chai
Poner : 1 viên
Viper : 1 chai
Pesieu : 1 gói
Agrifos : 1 chai
Nano Đồng : 1 chai
Anvil : 1 chai
Go Good One : 1 gói
Fendona : 1 gói

Việt Nam
0113

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: