Cây cắm phân tan chậm

600 ₫

Dùng để bỏ phân tan chậm vào, cắm lên mặt chậu. Rất dễ thay thế phân mới, tiện dùng.

Số lượng
Có hàng

Cây cắm phân tan chậm:

Dùng để bỏ phân tan chậm vào, cắm lên mặt chậu. Rất dễ thay thế phân mới, tiện dùng.

Chú ý: không để quá cao, không để dưới ánh nắng. Để nơi càng ẩm, ướt càng tốt.

Nếu phân không đủ ẩm, ướt để tan thì phân tan chậm không hiệu quả.

SỐ LƯỢNG ĐẶT ÍT NHẤT 50 CÂY

Việt Nam
0025

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: