Cặp trừ nấm bệnh tuyệt vời trong mùa mưa

32.000 ₫
Cặp trừ nấm bệnh tuyệt vời trong mùa mưa này. Trừ thối nhũn, thán thư, nấm, vi khuẫn, vàng lá.
Cây bị thối nhũn nặng dùng 1 lần 2 viên thối, còn ngừa thì 1 viên.
Số lượng
Có hàng

Cặp trừ nấm bệnh tuyệt vời trong mùa mưa này. Trừ thối nhũn, thán thư, nấm, vi khuẫn, vàng lá.
Cây bị thối nhũn nặng dùng 1 lần 2 viên thối, còn ngừa thì 1 viên.
Việt Nam
2304

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: