Bộ đo độ ẩm

950.000 ₫

Bộ đo độ ẩm

Hhiện thị độ ẩm của môi trường. Khi phát hiện thấp hơn bao nhiêu % độ ẩm thì bật máy phun sương lên. 

Giá 950.000 đ. Sản phẩm của Hàn Quốc.

Số lượng
Có hàng

Bộ đo độ ẩm

Hhiện thị độ ẩm của môi trường. Khi phát hiện thấp hơn bao nhiêu % độ ẩm thì bật máy phun sương lên. 

Giá 950.000 đ. Sản phẩm của Hàn Quốc.

Hàn Quốc
0064

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: