BỘ COMBO PHÂN BÓN DÀNH CHO LAN RỪNG, PHI ĐIỆP

950.000 ₫
Là bộ Quy trình tưới đầy đủ nhất hiện nay
Từ giai đoạn cây con còn nhỏ, cho đến cây lớn, cây chuẩn bị ra hoa.
Bộ Quy trình đầy đủ liều dùng, thời gian tưới. Cách phối phân bón với nhau để cây hấp thu mạnh, giảm thời gian tưới, tiết kiệm thời gian. Bộ Quy trình sẽ được gởi riêng cho Quý khách khi nhận hàng.

Đến với bộ combo cây sẽ được phát triển toàn diện , tránh tình trạng thiếu chất, dinh dưỡng, gây ra bệnh về sau.
Số lượng
Có hàng

Là bộ Quy trình tưới đầy đủ nhất hiện nay
Từ giai đoạn cây con còn nhỏ, cho đến cây lớn, cây chuẩn bị ra hoa.
Bộ Quy trình đầy đủ liều dùng, thời gian tưới. Cách phối phân bón với nhau để cây hấp thu mạnh, giảm thời gian tưới, tiết kiệm thời gian. Bộ Quy trình sẽ được gởi riêng cho Quý khách khi nhận hàng.

Đến với bộ combo cây sẽ được phát triển toàn diện , tránh tình trạng thiếu chất, dinh dưỡng, gây ra bệnh về sau.
15f1963abc1b5e45070a_grande__1__023814981ac349eab590bedf8e56972f_grande.jpg
1604

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: