Trừ bệnh sinh học BIOGREEN 4.5SL, CÓ NƯỚC(het hàng)- thay thế bằng Hoạt chất Chitosan (Trừ nấm bệnh tuyệt vời)

40.000 ₫

Trừ bệnh sinh học BIOGREEN chuyên trị bệnh đóm lá, thối đọt

Giúp cây kháng lại bệnh do nấm, vi khuẩn, virus gây ra

Kích thích cây tăng trưởng nhờ kích hoạt sự hấp thụ dinh dưỡng mạnh mẽ

Tăng tốc độ phát triển, nhiều chồi, cứng cây, dày lá

Hoa lâu tàn, màu sắc tươi tự nhiên
HIỆN ĐANG HẾT HÀNG , THAY THẾ BẰNG Hoạt chất Chitosan (Trừ nấm bệnh tuyệt vời)   https://khonongnghiep.com/vn/kho-nong-nghiep/215-hoat-chat-chitosan-tru-nam-benh-tuyet-voi.html

Số lượng
HẾT HÀNG

Trừ bệnh sinh học BIOGREEN chuyên trị bệnh đóm lá, thối đọt

Giúp cây kháng lại bệnh do nấm, vi khuẩn, virus gây ra

Kích thích cây tăng trưởng nhờ kích hoạt sự hấp thụ dinh dưỡng mạnh mẽ

Tăng tốc độ phát triển, nhiều chồi, cứng cây, dày lá

Hoa lâu tàn, màu sắc tươi tự nhiên

ĐẶC BIỆT THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Tham khảo thêm về công dụng và cách sử dụng:

0115

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: