Bộ Chăm Sóc Lan CƠ BẢN Theo Từng Giai Đoạn

520.000 ₫

Bộ Chăm Sóc Lan Theo Từng Giai Đoạn

Phân Loại
Số lượng
Có hàng

Bộ Chăm Sóc Lan Theo Từng Giai Đoạn

Giai Đoạn Ra Hoa

Giai Đoạn Tăng Trưởng

Giai Đoạn Cây Con ( Pos, Cây Tách Chiết, Cây Suy Trồng Lại )

Đươc soạn theo giáo trình của nghệ nhân Tám Ngọc trong lớp cơ bản

Để biết thêm thông tin lớp học trồng lan vui lòng tham khảo tại : http://orchidtraining.org

Bộ Phân Bao Gồm:

Phân Vô Cơ 19-31-17 (100g) : 1 hũ 
Phân Vô Cơ 6-30-30  (100g) :  1 hũ
Phân Vô Cơ 20-20-20 (100g) : 1 hũ 
Phân Vô Cơ 30-10-10 (100g):  1 hũ
Phân Vô Cơ Canxi Nitrat (100g)1 hũ
Tảo biển seasol             (100ml) :2 hũ
Phân Cá powerfeed (100ml): 2 hũ
B1 3.6 ( 200ml)  1 hũ
Phân bón vi lượng Amino Minor: 1 hũ
Jump Start     ( 100ml) : 1 hũ  
Phân Bón Fe(Sắt) : 1 hũ
Multi K 13-0-46 (200g): 1 gói 
Acroots ( 100ml) : 2 hũ  
Magie Sulfat ( 100g) : 1 hũ
Amino "bo" (100ml) :  1 hũ

Bộ Nấm Bệnh bao gồm:

Movento : 1 chai
Pesieu : 2 gói
Viper : 1 chai
Kamsu: 1 chai

Topsin : 2 gói
Poner : 2 viên
Benkona : 1 chai

Việt Nam
0112

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: