Thuốc đặc trị bọ trĩ CANON, CÓ NƯỚC

45.000 ₫

Đạt tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao

Số lượng
Có hàng

Đạt tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao

Đặc trị các loại sâu, bọ trĩ ...

Có thể áp dụng được các loại cây ăn trái và các loại cây khác

Sản phẩm có nhãn VÀNG nên có độ độc nhẹ

Thời gian cách ly trước khi thu hoạch là 7 ngày

Việt Nam
0324

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: