Raja 21-21-21 Plus

120.000 ₫

Sản phẩm của Thái Lan, nhập trực tiếp về Việt Nam.

Số lượng
Có hàng

- Sau khi dùng 30-10-10, thì cần phân này, sau đó dùng 6-32-32 cho cây già đi, sau đó kích hoa 10-55-10.

- Dùng lúc cây đã lớn, cần chuẩn bị kích hoa.

- Do là chỉ số đều nên có thể bón cho cây quanh năm.

- Sản phẩm của Thái Lan, nhập trực tiếp về Việt Nam.

- Dùng rất tốt cho Lan và các cây trồng khác.

Thái Lan
0029

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: