"Super four" bộ sản phẩm chăm sóc rễ cho cây trồng.

500.000 ₫

Được diễn giải như sau:

Rễ nhiều ăn phân bón nhiều, uống nước nhiều, nên cây mới phát triển nhanh và toàn diện.

Rễ ít ăn phân bón ít, uống nước ít thì cây sẽ bị suy, ốm yếu, dẫn đến vàng lá rụng dần và chết cây.

Số lượng
Có hàng

Mô tả:

Được truyền đạt từ kinh nghiệm của nghệ nhân Tám Ngọc, dùng cho giai đoạn cây non.

Được diễn giải như sau:

Rễ nhiều ăn phân bón nhiều, uống nước nhiều, nên cây mới phát triển nhanh và toàn diện.

Rễ ít ăn phân bón ít, uống nước ít thì cây sẽ bị suy, ốm yếu, dẫn đến vàng lá rụng dần và chết cây.

Công dụng: "Super four" bộ sản phẩm chăm sóc rễ cho cây trồng, giúp cho rễ trở nên chất lượng rễ to được búng nhiều như hình xương cá.

Liệu trình 1:

-Superthrive 5 giọt

-Phân cá power feed 1ml

-Tảo biển Seasol       1 ml.

Tất cả được phối trên 1 lít nước, phối  5 ngày phun 1 lần.

Liệu trình 2:

- Ngày sau phun tiếp supercanxi 2g/1 lít nước, 7 ngày phun 1 lần

0301

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: