Phân con sâu JOBES (Mỹ)

190.000 ₫

Phân con sâu Miracle-Gro Indoor Plant Food Spikes (Mỹ)

Công dụng: cung cấp dinh dưỡng sạch và an toàn cho cây trồng tới 2 tháng. Phân con sâu đặc biệt thích hợp cho cây trồng trong chậu, giúp các bộ phận lá, thân rễ phát triển đồng đều và tươi

Khối Lượng
Số lượng
Có hàng

Phân con sâu Miracle-Gro Indoor Plant Food Spikes (Mỹ)

Công dụng: cung cấp dinh dưỡng sạch và an toàn cho cây trồng tới 2 tháng. Phân con sâu đặc biệt thích hợp cho cây trồng trong chậu, giúp các bộ phận lá, thân rễ phát triển đồng đều và tươi

0317

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: