Phân Bón Vi Lượng AC - ZINMAC

45.000 ₫

Công dụng :

- Hấp thụ dinh dưỡng nhanh nhất, tạo hiệu ứng tức thì làm trái lớn đẹp, đặc ruột, chống nức trái, thối trái. Màu sắc tươi đẹp, năng suất tăng cao.

Hướng dẫn sử dụng :

- Mặt Sau Sản Phẩm

Số lượng
Có hàng

Công dụng :

- Hấp thụ dinh dưỡng nhanh nhất, tạo hiệu ứng tức thì làm trái lớn đẹp, đặc ruột, chống nức trái, thối trái. Màu sắc tươi đẹp, năng suất tăng cao.

Hướng dẫn sử dụng :

- Mặt Sau Sản Phẩm

1111

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: