Phân bón Trung Lượng AC-MASUN (MAGIE+S)

25.000 ₫

giúp cây quang hợp mạnh làm tăng diệp lục tố ,

Số lượng
Có hàng

Công dụng : Tăng diệp lục tố , phòng ngừa vàng lá , vàng cành , giúp cây quang hợp mạnh làm tăng diệp lục tố , xanh cây , xanh lá , vàng cành do thiếu Magie

Cách dùng : 

   + Lan cảnh , hoa cảnh : 1g/1 lít . 5-7 ngày/lần

   + Thanh Long : 50g/16 lít . 7-10 ngày/lần

15f1963abc1b5e45070a_grande__1__023814981ac349eab590bedf8e56972f_grande.jpg

0234

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: