Phân bón làm cho lá TO - ức chế tăng trưởng

190.000 ₫

Sản phẩm đặc biệt khi tưới cho cây, sẽ làm cây chậm tăng trưởng, bị ức chế. Trong cây ăn trái thường được dùng để đứng cây, ra hoa kết trái cho mùa nghịch.

Trong hoa lan dùng để làm đứng ngọn, rụt thân, lá săn cứng, to mập dầy. 

VD: tưới cho Ngọc điểm làm lá Mít, to bản, thân rút lại rất đẹp. Tưới cho Dendro, Catt làm cho thân lá rút ngắn lại.

Tưới cho Giả hạc, thân lá rụt lại rất đẹp.

Số lượng
Có hàng

Sản phẩm đặc biệt khi tưới cho cây, sẽ làm cây chậm tăng trưởng, bị ức chế. Trong cây ăn trái thường được dùng để đứng cây, ra hoa kết trái cho mùa nghịch.

Trong hoa lan dùng để làm đứng ngọn, rụt thân, lá săn cứng, to mập dầy. 

VD: tưới cho Ngọc điểm làm lá Mít, to bản, thân rút lại rất đẹp. Tưới cho Dendro, Catt làm cho thân lá rút ngắn lại.

Tưới cho Giả hạc, thân lá rụt lại rất đẹp.

0165

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: