Phân bón HVP dạng gói nhỏ chuyên dùng lan, cây kiểng (hết hàng)

5.000 ₫

dưỡng cây toàn diện, chống chịu sâu bệnh 

Phân Loại
Số lượng
Có hàng

Bao gồm nhiều chỉ số :

- 30-10-10: phát triển mạnh rễ thân chồi lá

- 20-20-20: dưỡng cây toàn diện, chống chịu sâu bệnh 

- 19-31-17: Kích thích ra hoa: ra rễ, ra chồi

- 10-50-10: hỗ trợ cho cây ra hoa 

Cách dùng:

- Pha 1-2g/1 lít nước.
- Phun đều trên lá, thân và xung quanh gốc.
- Phun định kỳ 7-10 ngày/lần

Việt Nam
0267

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: