Phân bón cao cấp siêu ra hoa 8-52-17

90.000 ₫

Phát triển hoa vượt bậc

Số lượng
Hết hàng

Tạo mầm hoa cực mạnh.

Phát triển hoa vượt bậc

Kích hoa ra trái vụ 

Giá áp dụng cho 1 gói 500g

Việt Nam
0205

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: