PHÂN BÓN BETTER DẠNG NƯỚC

30.000 ₫

DƯỠNG CHẤT TĂNG CƯỜNG HẤP THỤ ÁNH SÁNG ( Dạng Nước)

DUNG DỊCH KÍCH HOA 

PHÂN BÓN TRUNG-VI LƯỢNG (Dạng nước)    

- CHẤT TĂNG CƯỜNG RA RỄ, CHỒI (Dạng nước)

Phân Loại
Số lượng
Có hàng

DƯỠNG CHẤT TĂNG CƯỜNG HẤP THỤ ÁNH SÁNG ( Dạng Nước)

DUNG DỊCH KÍCH HOA 

PHÂN BÓN TRUNG-VI LƯỢNG (Dạng nước)    

- CHẤT TĂNG CƯỜNG RA RỄ, CHỒI (Dạng nước)

PHÂN BÓN TRUNG-VI LƯỢNG(Dung Dịch Nước)                                           

Bổ sung trung, vi lượng toàn diện cho cây. Giúp cho cây phát triển không dị tật, thân lá cân đối.

Làm hoa đẹp, lâu tàn, cây ra hoa không bị mất sức.

Là dạng nước nên cây dễ hấp thu và dễ tưới.

Liều lượng : 3cc/l nước.1 tuần bón cho cây 1 lần

 

DUNG DỊCH KÍCH HOA      

Làm cho cây mau ra hoa, lên màu đẹp, đậu trái. Vòi hoa phân nhánh, trái nhiều, to trái.

Ngoài ra hoa, còn làm cho cây ra rễ, ra chồi mạnh (nếu cây không ra hoa). Cân bằng lượng đạm dư của cây.

Là dạng nước nên cây dễ hấp thu và dễ tưới.

Liều lượng : 3cc/l nước.1 tuần bón cho cây 1 lần

 

DƯỠNG CHẤT TĂNG CƯỜNG HẤP THỤ ÁNH SÁNG (Dung Dịch Nước)      

Giúp cây quang hợp nhiều hơn khi nơi trồng cây không đủ ánh sáng hoặc thời gian chiếu sáng trong ngày không đủ.

Phù hợp dùng trong mùa mưa mùa đông, trời âm u. Nơi cây trồng bị che nắng, mất sáng như ban công, giếng trời, dưới tán cây.

Liều dùng: 2cc/1lít nc.Tưới lúc trời mát,1 tuần/ 1 lần

 

- CHẤT TĂNG CƯỜNG RA RỄ, CHỒI (Dạng nước)

Làm cho cây ra rễ, chồi mạnh, phân nhánh.

Kích thích ra chồi nhanh, chồi lên mập, mạnh.

Liều lượng : 3cc/l nước.1 tuần bón cho cây 1 lần

15f1963abc1b5e45070a_grande__1__023814981ac349eab590bedf8e56972f_grande.jpg

2306

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: