Nano BẠC ĐỒNG (chuyên dùng cho tất cả các loại cây trồng)

60.000 ₫

Công dụng:

Tấn công mạnh mẽ các loại nấm bệnh do vi khuẩn gây ra , xoắn lá, héo xanh, héo rũ, nấm quả, nấm hồng, loét trái, thối quả, cháy bạc lá, lỡ cổ rễ, chết nhanh, chết chậm, hạn chế vàng lá, thán thư, sương mai...

Phòng đặc hiệu các loại vi khuẩn, vi rút, nấm bệnh trên cây trồng mà loại khác không có...

Liều dùng:

Thể Tích
Số lượng
Có hàng

Công dụng:

Tấn công mạnh mẽ các loại nấm bệnh do vi khuẩn gây ra , xoắn lá, héo xanh, héo rũ, nấm quả, nấm hồng, loét trái, thối quả, cháy bạc lá, lỡ cổ rễ, chết nhanh, chết chậm, hạn chế vàng lá, thán thư, sương mai...

Phòng đặc hiệu các loại vi khuẩn, vi rút, nấm bệnh trên cây trồng mà loại khác không có...

Liều dùng:

Pha 30-40 ml/16-20 lít nước

chai 100 ml sẽ pha 50-55 lít nước

Tưới vào gốc cây hoặc tưới lên lá để phòng bệnh

0608

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: