Multi K 13-0-46, siêu kali _ giúp cây chịu hạn

90.000 ₫

Multi K 13-0-46: siêu Kali.

Giúp cây chịu hạn, vận chuyển nước khắp thân cây. Giúp vỏ cây chắc chắn.

Tạo đường và màu sắc hoa.

Thích hợp dùng cho cây trước và trong mùa nắng, mùa lạnh.

Do sản phẩm không có gói nhỏ nên phải chiết từ gói lớn 2kg ra 200g, 500g, 1kg để bán

Khối Lượng
Số lượng
Có hàng

Multi K 13-0-46: siêu Kali.

Giúp cây chịu hạn, vận chuyển nước khắp thân cây. Giúp vỏ cây chắc chắn.

Tạo đường và màu sắc hoa.

Thích hợp dùng cho cây trước và trong mùa nắng, mùa lạnh.

Do sản phẩm không có gói nhỏ nên phải chiết từ gói lớn 2kg ra 200g, 500g, 1kg để bán

0018

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: