Mickey - xua đuổi chuột, bổ xung Zn cho cây trồng

90.000 ₫

Sản phẩm diệt chuột bằng hóa chất Zn, làm cho chuột ngán, không cắn và phá hoại cây trồng.

Ngoài ngăn ngừa chuột, còn có tác dụng bổ xung Kẽm cho cây, làm cho cây cứng cáp, ngăn ngừa bệnh cho cây trồng.

Số lượng
Có hàng

Sản phẩm diệt chuột bằng hóa chất Zn, làm cho chuột ngán, không cắn và phá hoại cây trồng.

Ngoài ngăn ngừa chuột, còn có tác dụng bổ xung Kẽm cho cây, làm cho cây cứng cáp, ngăn ngừa bệnh cho cây trồng.

1306

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: