MEXYL MZ 72WP – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH CHO CÂY TRỒNG

45.000 ₫

ĐẶC TRỊ BỆNH CHẾT NHANH CÂY TIÊU, LOÉT SỌC MẶT CẠO CAO SU

Hướng dẫn an toàn chung: Để xa tầm tay trẻ em.- Không hút thuốc, ăn hoặc, uống ntrong khi sử dụng sản phẩm này. -Khi tiếp xúc hoặc chuẩn bị thuốc: Tránh hít phải thuốc; để thuốc tiếp xúc với miệng, da và mắt. Mang bảo hộ lao động phù hợp. -Nếu bị dính thuốc: Ngay lập tức cởi quần áo bị dính hoặc bị bắn nhiều thuốc. Rửa kỹ phần bị dính thuốc bằng nhiều nước. -Sau khi sử dụng: Rửa chân tay và tắm rửa.Rửa sạch trang bị bảo hộ lao động.

Cất giữ, sử dụng và xử lý bao gói sau khi sử dụng:- Giữa kín trong bao gói gốc được dán nhãn. –Không sử dụng lại bao gói này vì bất kỳ mục đích nào khác.- Để bao gói ở nơi quy định. – Bao gói sau sử dụng phải được rửa 3 lần.

ĐỌC KỸ NHÃN THUỐC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Số lượng
Có hàng

THUỐC TRỪ BỆNH CÂY MEXYL MZ 72 WP

ĐẶC TRỊ BỆNH CHẾT NHANH CÂY TIÊU, LOÉT SỌC MẶT CẠO CAO SU

Hướng dẫn an toàn chung: Để xa tầm tay trẻ em.- Không hút thuốc, ăn hoặc, uống ntrong khi sử dụng sản phẩm này. -Khi tiếp xúc hoặc chuẩn bị thuốc: Tránh hít phải thuốc; để thuốc tiếp xúc với miệng, da và mắt. Mang bảo hộ lao động phù hợp. -Nếu bị dính thuốc: Ngay lập tức cởi quần áo bị dính hoặc bị bắn nhiều thuốc. Rửa kỹ phần bị dính thuốc bằng nhiều nước. -Sau khi sử dụng: Rửa chân tay và tắm rửa.Rửa sạch trang bị bảo hộ lao động.

Cất giữ, sử dụng và xử lý bao gói sau khi sử dụng:- Giữa kín trong bao gói gốc được dán nhãn. –Không sử dụng lại bao gói này vì bất kỳ mục đích nào khác.- Để bao gói ở nơi quy định. – Bao gói sau sử dụng phải được rửa 3 lần.

ĐỌC KỸ NHÃN THUỐC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

MEXYL MZ 72 WP là thuốc hỗn hợp, có phổ tác dụng rộng nên phòng trừ được nhiều laoij nấm bệnh hại cây.

MEXYL MZ 72 WP có tác dụng tiếp xúc và nội hấp mạnh, nên có hiệu lực cao và kéo dài.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÂY TRỒNG

BỆNH HẠI

LIỀU LƯỢNG

 

TIÊU

Chết nhanh

0,30- 0,45%

Pha 300- 450g/100 lít nước

Phun ướt đều tán lá hoặc tưới vào gốc khi bệnh mới phát sinh

 

CAO SU

Loét sọc mặt cạo ( loét sọc miệng cạo)

2,0 %

Pha 20g/ 1 lít nước

Quét lên vết bệnh

 

  • Phun thuốc khi bệnh mới phát sinh, nếu bệnh đã phát triển nên phun thuốc 2 lần, cách nhau 7 ngày.
  • MEXYL MZ 72 WP có thể pha chung với nhiều loại thuốc trừ sâu bệnh khác, trừ thuốc có tính kiềm cao như dung dịch Bordeaux.
  • Thời gian cách ly: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.

1799

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: