LƯỚI BỌC CHẬU

110.000 ₫

Công dụng là bọc chậu gỗ, giả gỗ, chậu lỗ, lỗ to cho giá thể hoặc đất hạn chế thoát ra ngoài, làm chậu giử ẩm, rễ hút ẩm và phát triển cây.

Lưới bọc dc mặt trong và ngoài chậu được.

ĐỒNG GIÁ CÁC SIZE 

Khối Lượng
Số lượng
Có hàng

Công dụng là bọc chậu gỗ, giả gỗ, chậu lỗ, lỗ to cho giá thể hoặc đất hạn chế thoát ra ngoài, làm chậu giử ẩm, rễ hút ẩm và phát triển cây.

Lưới bọc dc mặt trong và ngoài chậu được.

ĐỒNG GIÁ CÁC SIZE 

0803

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: