Kết hợp tuyệt hảo kích hoa Rừng 0-4-4 (Hết hàng)- Thay thế bằng PHÂN BÓN PowerFish – Dịch Ép Từ Cá Biển

55.000 ₫

Sử dụng kích thích ra hoa. Kết hợp với 0-52-34 sốc cây

Kích thích ra hoa

Liều lượng: 0-52-34 1g + 0-4-4 1cc cho 1 lít nước
HIỆN SẢN PHẨM ĐANG HẾT HÀNG, Thay thế bằng PHÂN BÓN PowerFish – Dịch Ép Từ Cá Biển
https://khonongnghiep.com/vn/kho-nong-nghiep/338-phan-bon-powerfish-dich-ep-tu-ca-bien.html

Số lượng
hết hàng

Sử dụng kích thích ra hoa. Kết hợp với 0-52-34 sốc cây

Kích thích ra hoa

Liều lượng: 0-52-34 1g + 0-4-4 1cc cho 1 lít nước

0237

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: