Keo liền da Mỹ Tiến - màu Đen - mau khô

55.000 ₫

Keo liền da Mỹ Tiến vết cắt cây, dán lá, khử trùng vết cắt cho cây, bổ sung vi lượng cho cây, làm cây mau hồi phục, ra rể, chồi nhanh,…

Đây là loại nước màu đen, loại mới, mau khô, sử dụng tốt.

Hủ bán 100g.

Số lượng
Có hàng

Keo liền da Mỹ Tiến vết cắt cây, dán lá, khử trùng vết cắt cho cây, bổ sung vi lượng cho cây, làm cây mau hồi phục, ra rể, chồi nhanh,…

Đây là loại nước màu đen, loại mới, mau khô, sử dụng tốt.

Hủ bán 100g.

1556

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: