KaLi Silic - làm dài vòi hoa, thân

70.000 ₫

KALI + LƯU HUỲNH

Tạo sơ

Giúp cành dài, hoa có màu sắc đẹp, mùi thơm

Liều lượng: 50-100g/16 lít nước, tưới khi cây chuẩn bị ra hoa

Khối Lượng
Số lượng
Có hàng

KALI + LƯU HUỲNH

Tạo sơ

Giúp cành dài, hoa có màu sắc đẹp, mùi thơm

Liều lượng: 50-100g/16 lít nước, tưới khi cây chuẩn bị ra hoa

0017

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: