KaLi + Lưu Huỳnh tăng cường kháng sâu bệnh

120.000 ₫

KaLi + Lưu Huỳnh

Tạo sơ

Giúp cành dài, hoa có màu sắc đẹp, mùi thơm

Liều lượng: 50-100g/16 lít nước, tưới khi cây chuẩn bị ra hoa

Khối Lượng
Số lượng
Có hàng

KaLi + Lưu Huỳnh

Tạo sơ

Giúp cành dài, hoa có màu sắc đẹp, mùi thơm

Liều lượng: 50-100g/16 lít nước, tưới khi cây chuẩn bị ra hoa


0017

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: