HumiK WSP

190.000 ₫
Chuyên bổ xung Humic và Kali.
 
Vi lượng Làm đẹp hoa, cứng cáp cây, chống chịu bệnh tật.

Sản phẩm từ USA
Số lượng
Có hàng

Chuyên bổ xung Humic và Kali.
 
Vi lượng Làm đẹp hoa, cứng cáp cây, chống chịu bệnh tật.

Sản phẩm từ USA
Mỹ
1990

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: