Growmore USA 30-10-10, 6-30-30, 20-20-20, 10-55-10 bao xá 22.7kg

4.400.000 ₫

Dòng phân bón NPK rất nổi tiếng của hãng Growmore được đóng trong bao lớn 22.7kg. Có nhiều loại chỉ số khác nhau tuy theo giai đoạn sinh trưởng của cây. Có thể sử dụng cho hầu hết các loại cây trồng: Cây kiểng,  cây công nghiệp, cây nông nghiệp, rau màu, cây ăn trái,...

Có các loại chỉ số NPK sau:

30-10-10 (Dùng cho cây non)

20-20-20 (Dùng cho cây trưởng thành)

10-55-10 (Dùng để kích hoa, chồi)

6-30-30 (Dùng để dưỡng cây trong giai đoạn ra hoa, kết trái)

Sản phẩm được bán theo bao lớn, không bán lẻ. Giá tiền tính theo bao.

Phân Loại
Số lượng
Có hàng

Dòng phân bón NPK rất nổi tiếng của hãng Growmore được đóng trong bao lớn 22.7kg. Có nhiều loại chỉ số khác nhau tuy theo giai đoạn sinh trưởng của cây. Có thể sử dụng cho hầu hết các loại cây trồng: Cây kiểng,  cây công nghiệp, cây nông nghiệp, rau màu, cây ăn trái,...

Có các loại chỉ số NPK sau:

30-10-10 (Dùng cho cây non)

20-20-20 (Dùng cho cây trưởng thành)

10-55-10 (Dùng để kích hoa, chồi)

6-30-30 (Dùng để dưỡng cây trong giai đoạn ra hoa, kết trái)

Sản phẩm được bán theo bao lớn, không bán lẻ. Giá tiền tính theo bao.

0262

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: