FLORA KLEEN 946ml

950.000 ₫

FLORA KLEEN 946ml là  1 loại sản phẩm của hãng General Hydroponics.

- Có khả năng loại bỏ những muối tồn đọng từ phân bón gây hại cho rễ.

?? Cả nhà mình có biết ??

Khi anh chị bón phân cho cây, phân bón phần nào vẫn còn tồn đọng trong chậu mà cây không hấp thụ hết được. Lâu ngày sẽ tạo thành muối gây hại cho rễ cây. Những muối có hại này sẽ nằm trong chất trồng, lòng chậu. Nó sẽ tạo ra hiện tượng thun đầu rễ, cháy đầu rễ, làm hư bộ rễ khi rễ tiếp xúc muối đó.

Số lượng
Có hàng

FLORA KLEEN 946ml là  1 loại sản phẩm của hãng General Hydroponics.

- Có khả năng loại bỏ những muối tồn đọng từ phân bón gây hại cho rễ.

?? Cả nhà mình có biết ??

Khi anh chị bón phân cho cây, phân bón phần nào vẫn còn tồn đọng trong chậu mà cây không hấp thụ hết được. Lâu ngày sẽ tạo thành muối gây hại cho rễ cây. Những muối có hại này sẽ nằm trong chất trồng, lòng chậu. Nó sẽ tạo ra hiện tượng thun đầu rễ, cháy đầu rễ, làm hư bộ rễ khi rễ tiếp xúc muối đó.

⬆️ Giải quyết cho vấn đề trên e có về 1 loại sản phẩm của hãng General Hydroponics , có khả năng loại bỏ những muối tồn đọng từ phân bón gây hại cho rễ.

Cách dùng: 2ml/l nước. Sáng tưới chiều xả lại bằng nước. 5ngày/lần, làm trong 3 lần. Sau đó 1 lần/tháng.

Mỹ
1842

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: