DYNAMIC ORGANIC 3-4-3 Phân hữu cơ từ Nhật Bản khỏe cây tốt trái

45.000 ₫

Phân bón hữu cơ đậm đặc, nguyên chất

Sản xuất và đóng gói tại Nhật Bản

Thích hợp nhiều loại cây trồng

Gồm đủ các nguyên tố đa lượng, trung lượng & vi lượng Không có mầm bệnh, cỏ dại.

Chất dinh dưỡng ở dạng cây dễ hấp thu.

Có thể trộn chung với dưỡng chất khác. Giúp cây tăng cường hấp thu các chất dinh dưỡng sẵn có từ đất.

Giữ ẩm, cải tạo đất thông thoáng, tơi xốp Gia tăng hoạt động của vi sinh vật và trùng đất

Khối Lượng
Số lượng
Có hàng

Phân bón hữu cơ đậm đặc, nguyên chất

Sản xuất và đóng gói tại Nhật Bản

Thích hợp nhiều loại cây trồng

Gồm đủ các nguyên tố đa lượng, trung lượng & vi lượng Không có mầm bệnh, cỏ dại.

Chất dinh dưỡng ở dạng cây dễ hấp thu.

Có thể trộn chung với dưỡng chất khác. Giúp cây tăng cường hấp thu các chất dinh dưỡng sẵn có từ đất.

Giữ ẩm, cải tạo đất thông thoáng, tơi xốp Gia tăng hoạt động của vi sinh vật và trùng đất

Nhật Bản
1909

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: