Cú Đấm Thép diệt trừ nấm bệnh

220.000 ₫

Chuyên trị bệnh thối đen, thán thư, đốm vàng và bệnh bạc lá đối với cây Dendro

Sử dụng thuốc phối với 2 gốc khác nhau giúp cho cây không bao giờ lờn thuốc

Liều lượng: 10 ngày tưới 1 lần, pha chung mỗi loại 1c/1lit 

Số lượng
Có hàng

Chuyên trị bệnh thối đen, thán thư, đốm vàng và bệnh bạc lá đối với cây Dendro

Sử dụng thuốc phối với 2 gốc khác nhau giúp cho cây không bao giờ lờn thuốc

Liều lượng: 10 ngày tưới 1 lần, pha chung mỗi loại 1c/1lit 

0211

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: