Combo siêu ra ki, ra mầm

230.000 ₫

-Kích thích nảy mầm, rễ, đâm chồi với tỉ lệ rất cao.

- đẻ nhánh nhiều, mập mầm , xanh cây, xanh lá...

- Không những thế còn nuôi dưỡng bộ rễ lúc nào cũng khỏe mạnh.

Số lượng
Có hàng

-Kích thích nảy mầm, rễ, đâm chồi với tỉ lệ rất cao.

- đẻ nhánh nhiều, mập mầm , xanh cây, xanh lá...

- Không những thế còn nuôi dưỡng bộ rễ lúc nào cũng khỏe mạnh.

0059

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: