COMBO PH N BÓN, NẤM BỆNH DÀNH CHO LAN VAR, GIẢ HẠC, PHI ĐIỆP, LAN KIẾM 2021

470.000 ₫
Phân Loại
Số lượng
Có hàng

Bộ quy trình được đúc kết từ kinh nghiệm nhiều năm trồng Lan từ các nghệ nhân.
👉Được bổ sung và cải tiến thêm nhiều loại phân bón mới.
👉Xử Lý nấm bệnh vô cùng hiệu quả
👉Cụ thể, chi tiết trong từng giai đoạn.

15f1963abc1b5e45070a_grande__1__023814981ac349eab590bedf8e56972f_grande.jpg
Việt Nam
0608

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: