Chậu trồng cây mô

500 ₫

Chậu trồng cây mô: dùng để trồng cây con từ chai mô ra

Số lượng
Có hàng

Chậu trồng cây mô: dùng để trồng cây con từ chai mô ra

Thích hợp với cây hơi to chút,  vì chậu này có nhiều lỗ, giử ẩm không tốt. Cây từ sản phẩm Vĩ mô này là thích hợp.

Lưu ý khi trồng cây mô nên giử ẩm, trồng số nhiều mới hiệu quả.

Một lần mua tối thiểu 200 chậu.

Mua từ 1000 cái giá 450đ/cái

Mua từ 2000 cái giá 350đ/cái

Hình bán là chậu (không có cây)

Việt Nam
0050

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: