Chậu nhựa trồng lan treo (vanda, ngọc điểm)

2.000 ₫

Sản phẩm bán là chậu (không có cây đi kèm).

Số lượng
Có hàng

Đây là chậu nhựa trồng lan thường dùng cho cây đơn thân, rễ gió như Vanda, Ngọc điểm,...

Kích thước chậu 10cm.

Sản phẩm bán là chậu (không có cây đi kèm).

Việt Nam
0216

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: