(Hết Hàng) Phân bón lá HVP 401.N 250ml (CÓ NƯỚC)

30.000 ₫

- Chuyên cho cây ra rễ, chồi hoa.

Số lượng
Có hàng

- Chuyên cho cây ra rễ, chồi hoa.

- Chuẩn bị dinh dưỡng để phát triển chồi mầm mới. Thích hợp trước và sau khi cây ra chồi mầm (tách chiết cây).

- Nuôi chồi mầm cây con rất tốt.

- Kích thích ra rễ và hoa Phong Lan và các loại hoa kiểng cao cấp khác.

- Có thể pha chung với thuốc kích hoa NPK làm tăng hiệu quả. Vd: 6-30-30; 10-55-10 (giảm liều lại).

Sản phẩm Số lượng                                 Giá giảm còn

Phân bón lá HVP 401.N 250ml, CÓ NƯỚC 4c 28,000 ₫

Phân bón lá HVP 401.N 250ml, CÓ NƯỚC 10c 26,000 ₫

Phân bón lá HVP 401.N 250ml, CÓ NƯỚC 20c 24,000 ₫

Việt Nam
0026

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: