Phân bón lá TOCAMIC dưỡng hoa, lớn hoa

35.000 ₫

Công hiệu dưỡng hoa lâu tàn kéo dài tuổi thọ của hoa cả tháng, đồng thời phát triển hoa lớn vượt bậc

Số lượng
Có hàng

Sử dụng khi cây đang có nụ từ 7 đến 10 ngày 1 lần

Công hiệu dưỡng hoa lâu tàn kéo dài tuổi thọ của hoa cả tháng, đồng thời phát triển hoa lớn vượt bậc

Liều lượng: 1c / 1 lít rưỡi

15f1963abc1b5e45070a_grande__1__023814981ac349eab590bedf8e56972f_grande.jpg

0202

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: