Vỏ dừa cắt miếng - loại 6CM (bán theo kg)

35.000 ₫

Vỏ dừa cắt miếng - bán theo Kg:

Vỏ dừa khô được cắt miếng cho vừa với chậu lan (chậu 12). Đặc biệt vỏ dừa được cán mềm để rễ lan dễ phát triển.

1kg khoảng 40 miếng, 1 chậu 12 dùng khoảng 3 miếng sơ dừa.

Số lượng
Có hàng

Vỏ dừa cắt miếng - bán theo Kg:

Vỏ dừa khô được cắt miếng cho vừa với chậu lan (chậu 12). Đặc biệt vỏ dừa được cán mềm để rễ lan dễ phát triển.

1kg khoảng 40 miếng, 1 chậu 12 dùng khoảng 3 miếng sơ dừa.

Có cung ứng bao to SLL cho nhà vườn, xin vui lòng liên hệ.

Một bao khoảng 15kg, trồng được 200 chậu 12

Một chuyến xe tải là 100 bao. 1 bao giá tiền là 150.000đ

Việt Nam
0132

11 sản phẩm khác trong cùng danh mục: